Biotechnologia

Dziedzina, jak± jest wła¶nie biotechnologia, umożliwia naukowcom rozwijać nowe możlio¶ci w ¶wiecie nauki. Na podstawie tejże nauki profesor Szopa-Skórkowski wraz z grup± naukow± stworzyli zmodyfikowany len do produkcji opatrunków. Jak już wspomniano wyżej, opatrunki te stały się hitem i now± realn± nadziej± dla wielu osób cierpi±cych na różnego rodzaju owrzodzenia i niegoj±ce się rany.

Czym jest biotechnologia? W ramach tejże dziedziny nauk technicznych wykorzystywane s± metody biologiczne. Jedn± z najszerszych definicjii „biotechnologii” możemy znaleĽć w Konwencji o różnorodno¶ci biologicznej ONZ: „Biotechnologia oznacza zastosowanie technologiczne, które używa systemów biologicznych, organizmów żywych lub ich składników, żeby wytwarzać lub modyfikować produkty lub procesy w okre¶lonym zastosowaniu.“

Procesy biotechnologiczne wykorzystywane s± w procesach produkcyjnych od długiego już czasu. Najbardziej typowym przykładem może być produkcja piwa. W tym wypadku obserwujemy fermentację cukrów prostych przez drożdże, po czym dochodzi do niepełnego utleniania, dzięki czemu następuje proces fermentacji. Produkcja piwa nie jest jednak jedynym przykładem. Za taki może nam posłużyć również produkcja przetworów mlecznych i inne procesy produkcyjne w branży spożywczej.

Poza branż± spożywcz± biotechnologię wykorzystujemy w górnictwie, w recyklingu i oczyszczaniu ¶rodowiska, jak również w procesach produkcji broni biologicznej. Medycyna może pochwalić się wykorzystaniem procesów niotechnologicznych do produkcji insuliny lub antybiotyków, jak również innych lekarstw.

Wykładzina - idealne rozwiązanie dla kochających komfort i wygodę.
Układając nową podłogę warto zainwestować w ogrzewanie podłogowe. Jeśli nie mamy możliwości przebudowy instalacji, można zastosować maty grzewcze. Taki rodzaj ogrzewania jest chyba najbliższy idealnemu gdyż ciepło rozchodzi się równomiernie po całym pomieszczeniu, poza tym brak jest jakichkolwiek widocznych elementów grzejnych co pozwala na dowolną aranżację wnętrza. Ogrzewanie podłogowe jest przydatne szczególnie w pomieszczeniach w których podłogę stanowią płytki lub kamienna posadzka. czytaj dalej...